Rozvrh

V NASLEDUJÚCICH MESIACOCH BUDE TANEČNÁ ŠKOLA DANCECOOL FUNGOVAŤ NA PRINCÍPE INDIVIDUÁLNYCH LEKCIÍ, PODĽA DOHODY.